Gömeç Yöresi Zeytin Bakım Takvimi

AYLARA GÖRE ZEYTİNCİLİK TAKVİMİ

Aşağıda yer alan aylık bakım bilgileri genel maksatlı ve bilgilendirme amaçlı olup, yapılacak uygulamaların çeşidi ve yoğunluğu ağaçlarınızın durumuna ve zeytinliklerinizin bulunduğu arazinin toprak gereksinimlerine göre farklılık gösterecektir. Birebir uygulamalar için bir ziraat mühendisi ile görüşmeniz ya da bağlı olduğunuz ilçe tarımdan bilgi almanızı tavsiye ederiz. 

OCAK

. Zeytin toplama işlemi tamamlanmış ise taban gübrelerinin(15.15.15-13.24.12 vs.) yarısı ve hayvansal gübrelerin tamamı verilip toprağa karıştırılmalıdır.
. Derin sürüm yapılarak zeytin sineği ile bir sonraki sene için mücadeleye kıştan başlanmış olur. Toprağın su tutma kabiliyeti arttırılmış ve otla mücadele yapılmış olur.
. Toprak analizi örneği alınabilir.
. Yeni zeytinlik alanları oluşturulacak ise toprak analizine göre tesis gübrelemesi ve tesviye yapılmalıdır.

ŞUBAT

. Taban gübrelerinin(15.15.15-13.24.12 vs.) tamamı toprağa verilip karıştırılmalıdır.
. Soğuk ve don zararının söz konusu olmadığı zaman zeytin kesi işlemine başlanabilir. Zeytin ağaçlarının budaması var yılına girerken yapılır ise var yok yılı arasındaki farkı azaltabilmek için faydası olur. ( Odunu gölgede, yaprağı güneşte bırak. – Yaprak odun arasındaki dengeye dikkat)
. Zeytinde göz farklılaşma zamanı (sürgün mü, ürün mü yol ayrımı) en az bir ay öncesinden taban gübresi ve hayvansal gübreler ile zeytin ağacı beslenmeli.
. Zeytin dal kanseri ve halkalı leke ile ilgili ilaçlama zamanı (%2’lik bordo bulamacı veya sıvı bakır)
. Yeni zeytinlik alanları oluşturulacak ise dikime başlanılabilir. ( Dönüme 15 ağacın üzerinde tesis edilecek arazilerde ışıktan zeytin ağaçları daha iyi yararlanması için tek gövdeli tesis edilmelidir.)

MART

. Budama yapılabilir.
. Ay sonu gibi azotlu gübreler toprağa verilip karıştırılmalıdır. ( Azotlu gübreleri ikiye bölüp kalanını nisan ayında vermek faydalıdır.)
. Zeytin dal kanseri ve halkalı leke ile ilgili ilaçlamada geç kalınmış ise %1,5 bordo bulamacı veya sıvı bakır ile ilaçlama yapılabilir.
. Zeytin güvesi yaprak nesline karşı mücadele zamanı.

NİSAN

. Budamaya devam edilir. Zeytin ağacına su yürümesinden sonraki kesimlerde dikkatli olunmalı ve macun sürülmelidir. ( kesim noktasının 30-40 santim üstünden kesip daha sonra kesim noktasını kesmek kabuk atmalarını engelleyebilir.)
. Zeytin güvesini çiçek nesline karşı dikkatli olunmalı ve zararlı var ise tuzak veya ilaçla mücadele edilmelidir.
. Zeytinde mantar hastalıklarına ve dal kanserine karşı %1 lik bordo bulamacı veya sıvı bakır ile ilaçlama yapılabilir.(1-10 Nisan)
. Azotlu gübrenin kalan kısmı toprağa verilip karıştırılmalıdır.
. Yeşil gübreler toprağa karıştırılmalıdır.( Budama artıkları diskaro ile toprağa karıştırılabilir)
. Nisan sonu gibi yeterli yağış alınmamış ise sulama yapılabilir.

MAYIS

. Zeytinler çiçek açmadan sulama yapılabilir.( Çiçeklenme aşamasında uygulama yapmayınız.)
. Zeytin güvesi çiçek nesline karşı ilaçla mücadele çiçekler görülmeye başlanmasına kadar tamamlanmalıdır.( Çiçeklenme aşamasında uygulama yapmayınız.)
. Budamaya son verilir.

HAZİRAN

. Zeytin güvesi meyve nesline karşı zararlı görülüyor ise ilaçla mücadele yapılabilir.
. Zeytinler bağladıktan sonra sulama yapılabilir.
. Zeytinler bağladıktan sonra toprak inceltmek için çalışma yapılabilir.(discaro, tiller vb.)

TEMMUZ

. Zeytinde çekirdek sertleşme devresi zeytinin en fazla suya ihtiyaç olduğu zaman sulama yapınız.
. Zeytin sineğine dikkat edilmeli ihtiyaç anında ilaçlama ve tuzaklama yapılmalıdır.
. Zeytin kabuklu bitine karşı 1. İlaçlama zamanı temmuz ortası ve sonu uygulanabilir.(Domat ve yemeklik çeşitler)
. Dal kanserli bulaşık zeytinlikler için budama yapılabilir.(30’ c derecenin üstü) Kesilen dallar bahçeden uzaklaştırılarak yakılmalıdır. Budama yerlerine %5lik bordo bulamacı ve aşı macunu sürülmelidir.
. Sulama yapılan bahçelerde kalsiyumlu gübreler verilip çekirdek sertleşmesi evresinden sonra potasyumlu gübreler verilebilir.

AĞUSTOS

. İklim şartlarına göre sulamaya devam edilir.
. Zeytin sineğine dikkat edilmeli ihtiyaç anında ilaçlama ve tuzaklama yapılmalıdır.
. Zeytin kabuklu bitine karşı 2. İlaçlama zamanı ağustos ortası uygulanabilir.(Domat ve yemeklik çeşitler)
. Dal kanserli bulaşık zeytinlikler için budama yapılabilir.(30’ c derecenin üstü) Kesilen dallar bahçeden uzaklaştırılarak yakılmalıdır. Budama yerlerine %5lik bordo bulamacı ve aşı macunu sürülmelidir.
. Sulama yapılan bahçelerde potasyumlu gübreler verilebilir.

EYLÜL

. Zeytin sineğine dikkat edilmeli ihtiyaç anında ilaçlama ve tuzaklama yapılmalıdır.
. Hasatta toplama kolaylığı için ve zararlılarla bulaşık zeytinler toprağa karıştırılır. Aynı zamanda yabancı otlarla mücadele yapılmış olur.
. Zeytinlerde olgunlaşma var ise yeşil zeytin hasadına başlanılabilir.(Zeytini orta tarafından daire şeklinde kesin; bölünen tarafları birbirine ters yönde çevirin eğer zeytinin eti çekirdeğinden rahat ayrılıyor ise yeşil zeytin hasadına başlanabilir.)
. İklim şartlarına göre sulamaya devam edilir.(Bu devrede yapılan sulamalar zeytinyağının kalitesini ve miktarı arttırır)
. Sulama yapılan bahçelerde potasyumlu gübreler verilebilir.
. Zeytinlilerin arasına taban taşını kırmak için dip kazan 3-4 yılda bir çekilebilir.
. Zeytinde mantar hastalıklarına ve dal kanserine karşı %1’lik bordo bulamacı veya sıvı bakır ile ilaçlama yapılabilir.

EKİM

. Zeytinlerde olgunlaşma var ise yeşil zeytin hasadına başlanılabilir.(Zeytini orta tarafından daire şeklinde kesin; bölünen tarafları birbirine ters yönde çevirin eğer zeytinin eti çekirdeğinden rahat ayrılıyor ise yeşil zeytin hasadına başlanabilir.)
. Yeşil gübreleme için ekim yapılabilir.
. Erken hasat zeytinyağı için hasat zamanı.
. Zeytin sineğine dikkat edilmeli ihtiyaç anında ilaçlama ve tuzaklama yapılmalıdır.
. Hayvansal gübreler toprağa verilip karıştırılabilir.

KASIM

. Siyahlaşma durumuna göre siyah zeytin hasadı yapılabilir.
. Zeytin hasadı biten tarlalarda potasyumlu fosforlu gübreler bölünerek uygulaması yapılabilir.
. Hayvansal gübreler toprağa verilip karıştırılabilir.
. Zeytin hastı biten zeytinliklerden yaprak ve toprak tahlili için numune alınabilir.( Yaprak numunesi zeytin ağaçlarının orta bölümlerinden sürgünlerin uç tarafından 4 yaprak sonrası ve 10 yaprak öncesi aralığından sabah 9-10 gibi veya akşam üstü 4-5 gibi alınmalıdır. Toprak tahlili için 0-30 aralığında ve 30-60 aralığından numune alınabilir.)

ARALIK

. Zeytin hasadı biten tarlalarda potasyumlu fosforlu gübreler bölünerek uygulaması yapılabilir.
. Hayvansal gübreler toprağa verilip karıştırılabilir.
. Zeytin hastı biten zeytinliklerden yaprak ve toprak tahlili için numune alınabilir.( Yaprak numunesi zeytin ağaçlarının orta bölümlerinden sürgünlerin uç tarafından 4 yaprak sonrası ve 10 yaprak öncesi aralığından sabah 9-10 gibi veya akşam üstü 4-5 gibi alınmalıdır. Toprak tahlili için 0-30 aralığında ve 30-60 aralığından numune alınabilir.)
. Zeytin dal kanseri ve mantar hastalıklarına karşı ilaçlama zamanı (%2’lik bordo bulamacı veya sıvı bakır)

Diğer Yazılar