Amaç ve Hedeflerimiz

Derneğimizin üstlendiği görev ile kısa/orta ve uzun vadeli olarak gerçekleştirmeyi amaç haline getirdiğimiz önemli noktaları aşağıda kısaca belirttik;

Görevimiz

Zeytin ağacının varlığının ve gölgesinin yöremizden eksik olmaması için varız ve bunun için hep birlikte çalışıyoruz.

Amacımız

Derneğimiz, yöremiz zeytin ve zeytinyağı üreticileri ve sanayicilerinin her gün gelişen dünya standartları karşısında gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip olmalarını sağlayacak sistemlerin kurulmasına öncü olacaktır. Bunu gerçekleştirirken federasyonumuz (Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytin Yağı Üretici Dernekler Federasyonu – EKZZÜF) ile birlikte sektöre ait sorunlarımızın üstesinden gelecek faaliyetlerde yer alarak yöremiz zeytinlerinin ve zeytin yağlarının gerek ülkemiz ve gerekse uluslararası pazarlarda hak ettiği değeri bulmasını sağlayacaktır.

Nasıl Başaracağız

Türkiye’nin en kaliteli yağlarının çıktığı Körfez bölgesinde yer alan Gömeç ilçemizin hak ettiği noktaya gelmesi ve getirilmesi en büyük arzumuzdur. Ayrıca binlerce yıllık bir kültürü ve yaşam şeklini temsil eden zeytin ağaçlarının korunması ve sahip çıkılması da ana amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek için, Gömeç Zeytinciler derneği olarak tüm üyeleri ve dernek organları ile tam bir işbirliği içerisinde sektörümüzün karşılaştığı sorunların tespit edilmesi, çözümleri üzerinde çalışılması adına gerek Federasyonumuz ile gerekse ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte iş birliği içerisinde hareket etmekteyiz.

Ayrıca bu amaçları yerine getirirken stratejik öneme sahip hedefler belirlemiş bulunmaktayız. Bu hedeflerden en önemlisi Federasyonumuz ile birlikte ortak çalışmalarda bulunarak Körfezde bulunan zeytinliklerin karşılaşabileceği tehlikelere karşı ( maden sahaları ve benzeri nedenlerden oluşabilecek tehlikeler, yapılaşma vs.) ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde hareket etmektir. Bir diğer önemli hedefimiz, zeytin ve zeytinyağı üretiminde yöremizde verim artışının sağlanması ve günümüz teknolojileri ve bilimsel teknikler kullanılarak üretimin dünya standartları seviyesine çıkartılmasıdır. Üreticilerimizin yeni teknolojiler ve bilimsel gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi, üretim ve kalite kayıplarının önüne geçilebilmesi, eğitimli iş gücü oluşturulması ve tüm bu çalışmaların süreklilik arz etmesi bu hedefe ulaşılması için yapmayı planladığımız çalışmalar arasında yer almaktadır.