Edremit Körfezi Zeytin Üreticileri, “Zeytinliklerde Küçükbaş Hayvan Zararı ve Hırsızlık” Sorunlarına Çözüm Arıyor

Gömeç Zeytinciler Derneği’nin de üyesi bulunduğu Edremit Körfez Bölgesi Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekleri Federasyonu 13.06.2019’da Burhaniye Ticaret Odasında konu ile ilgili bir toplantı düzenledi.

Körfez Zeytin Üretici Dernekleri temsilcileri ile beraber,  Burhaniye Kaymakamı Sayın Hüseyin ÖNER, Havran Kaymakamı Sayın Şeref AYDIN , Gömeç İlçe Tarım Müdürümüz Sayın Ayşe ÇETİN, Gömeç Jandarma Komutanımız Sayın Erol BÜYÜKTOPÇU , Gömeç Çiftçi Malları Koruma Başkanımız Sayın Latif ATICI,  ve Ayvalık, Burhaniye, Havran, Edremit, Küçükkuyu İlçe Tarım Müdürleri,Mühendisleri ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlarının katılımı ile geniş katılımlı bir toplantı gerçekleşti.

Toplantıya 3573 No.lı Zeytincilik Kanununun 14. Maddesi hatırlatılarak başlandı.

Madde 14 – (Değişik: 28/2/1995-4086/3 md.)

   “Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahalarına en az bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması yasaktır.

   Ancak çift sürme ve nakliyatta kullanılan hayvanlara ağızlık takılması şartıyla müsaade edilir.

   (Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/97 md.) Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında zarar görenin  şikâyeti üzerine üç aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

   Çiftçi mallarını korumakla yükümlü bulunanlarca düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. “


Kanun çerçevesinde net biçimde belirlenmiş olan yaptırımların uygulamada neden işlevsiz kaldığı masaya yatırıldı.

Öncelikle kanundaki “zarar görenin şikayeti” sınırlamasının kaldırılması gerektiği, bunun özellikle küçük yerleşim yerlerinde birbirleri ile sürekli görüşme imkanı olan hırsız ve zeytinlik sahibi arasında husumet, taciz ve baskılara yol açabildiği ve şikayetten imtina edenler olduğundan kanunun etkisini zayıflattığı ifade edildi.

Çiftçinin her an tarlasında beklemesinin mümkün olmadığı, bu bakımdan zeytin çiftçisinin gözü kulağı olan koruma personelinin ve Jandarma kolluk kuvvetlerinin kanunu ihlal eden durumlarla karşılaştıklarında, zeytinlik sahibini ortada olmasa dahi, inisiyatif alarak duruma hemen müdahale etmeleri gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

Bölgemiz ilçelerinin büyük bölümünde mera alanlarının besleyebileceğinden çok daha fazla küçükbaş hayvan bulunduğu tespiti yapıldı. Bunun dengelenmesinin idari açıdan mümkün olduğu değerlendirilerek, küçükbaş hayvancılık yatırımı yapmak isteyenlerin ilçelerin merası bulunan bölgelerine yönlendirilmesi, ilçenin mera olmayan kesimlerinde hayvan sayısının kısıtlanması veya bu alanlarda küçükbaş hayvancılığın tümden yasaklanması gerektiği görüşü benimsendi.

Ayrıca, kanunun “zeytin sahalarına en az bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması yasaktır.” şeklindeki açık ifadesine uyulmadığı örneklerle belirtilerek şikâyete gerek olmadan bu yapıların kamu yetkisi ile zeytinlik alanlardan çıkarılması gerektiği belirtildi.

Çiftçi Malları Koruma Bütçesinin özellikle koruma ihtiyacının yoğun olduğu Ekim – Nisan ayları arasında yeterli personel çalıştırmaya imkân vermediği, personelin yetişebileceğinden çok daha büyük sahada sorumluluk almak zorunda kaldığı, dolayısı ile denetim görevini yerine getiremediği belirtildi. Jandarma ile koordineli çalışılarak Çiftçi Mallarını Koruma faaliyetlerinin desteklenmesi gerekliliği ortaya kondu. Mevsime dayalı personel sayısının arttırılmasında TYÇP (Toplum yararına çalışma programı)ndan faydalanılması imkanının araştırılması istendi.

Ayrıca Çiftçi Malları Koruma personelinin daha etkin çalışabilmesi için periyodik ve sistemli olarak amaca yönelik eğitimden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Zeytin hırsızlığı konusunda, çalıntı malların satışının engellenmesi amacıyla zeytin alım eleklerinin, ve fabrikaların kontrol altına alınması, ve bu işletmelerin konuya hassasiyetinin arttırılması için neler yapılabileceği konuşuldu.

Zeytin hırsızlığına karşı caydırıcılığın arttırılması yönünde Kolluk Kuvvetlerinin gerekli inisiyatifi almalarına imkan sağlanması için özellikle zeytin hasat sezonu öncesinde İlçe Cumhuriyet Savcıları ile görüşülmesi konusu konuşuldu. Havran Kaymakamı Sayın Şeref AYDIN geçtiğimiz sezon Havran’da yaptıkları görüşmeler sonucunda bu konuda ortaya konulan kararlılığın son derece caydırıcı olduğunu anlattı.

Toplantı sonrasındaki ikili görüşmelerde Gömeç İlçe Tarım Müdürü Sayın Ayşe ÇETİN, yakın zamanda küçükbaş hayvancılara yönelik bir eğitim düzenleyeceklerini, eğitimde zeytin zararları konusunun da gündeme getirileceği, hatta istenirse Gömeç Zeytinciler Derneği temsilcilerinin de eğitim toplantısına katılabileceğini belirtti.

İki saati aşkın süren toplantıda tarafların sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda birleştiği ve bu konuda üzerlerine düşen çalışmaları yerine getireceklerini belirttikleri gözlemlendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir