Gömeç Zeytinciler Derneği Sohbet Toplantısı 21 Ağustos 2019

Bir önceki sohbet toplantısında kararlaştırdığımız gibi 24 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 14:00’te Gömeç Park Tesislerinde bir sohbet toplantısı gerçekleştirdik.

Toplantı gündemi, derneğimizin odaklanacağı konuları ve bunlarla ilgilenecek kurulları tespit etmek, ve bu kurullarda görev almak isteyen üyelerimizi tayin etmek olarak belirlendi.

Sn. Can Aytekin tarafından gündem hakkında bilgi verildi, geçen toplantıda da değinildiği gibi derneğimizin kurumsal yapısını güçlendirmesi adına, yapılması gereken işleri sistematik olarak çözüme kavuşturacak çalışma kurullarının oluşturulması ihtiyacı ortaya kondu.

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen toplantıya katılan üyelerimiz, kurulların hangi konular üzerinde çalışması gerektiği , ve hangi çalışmalarda gönüllü olarak bulunabilecekleri sorularını, toplantı başında dağıtılan form vasıtası ile yazılı olarak, ve sohbet toplantısı esnasında sözlü olarak yanıtladılar.

Söz alan Sn.Yiğit Üreten olası çalışma kurullarını 1.İdari ve Mali 2. Operasyonel olarak ikiye ayırırken ilk etapta oluşturulması gereken kurullarla ilgili önerilerini sıraladı. Sn. Yiğit Üreten çalışma konularını öncelik sırasına koymanın önemini vurguladı. 

Sn. Akın Simav, zeytinyağına prim desteği verilirken sofralık zeytinin eksik bırakıldığını söyledi. Buna ekleme yapmak üzere söz alan Sn. Can Aytekin, prim konusunda derneğimizin ve bağlı olduğumuz federasyonun çeşitli dönemlerde meclis komisyonları ve milletvekilleri nezdinde girişimleri olduğundan ve bu çalışmalar sırasında ortaya koydukları prim hesaplama formülünden bahsetti. Dernek olarak bölgenin zeytin ve zeytinyağı üretim maliyetlerini hesaplamada her üreticinin kendi için uygulayacağı bir hesap şablonu oluşturulmasının önemli olduğunu belirtti. 2 yıldır Gömeç Zeytincileri arasında yapılan zeytinyağı ve zeytin maliyet anketlerinden çıkan rakamın oluşan piyasa fiyatları ile karşılaştırıldığında maliyetin ürün fiyatından yüksek çıktığını, bunun da desteklemelerin ulaşması gerektiği seviyeyi açıkça gösterdiğini aktardı.

Bölgemizin çok önemli avantajının, dünyada Toscana gibi isim yapabilecek kalitede özellikler taşıyan bir zeytinyağına sahip olması olduğu, ve bu değeri muhafaza ve tanıtma konusunun önem taşıdığı yönündeki konuşmalar üzerine söz alan, tadım konusunda uluslararası zeytinyağı yarışmalarında da Juri üyeliğinde bulunan üyemiz Sn. Dilşen Oktay zeytinyağının duyusal özelliklerinin öneminden bahsederek derneğimiz bünyesinde bir tadım paneli oluşturabileceğimizi söyledi. Panelin bölgemizdeki yağın akredite edilmesi ve değerlendirilmesinde önemli bir görev üstleneceği yönündeki teyitlerin ardından konunun detaylarını anlatan Sn. Dilşen Oktay bu alanda teşvik ve desteklerin de olduğunu anlatarak panele katılacak üyelerimizin disiplinli çalışmaları halinde, maddi yönden de hiç zorlanmadan bu paneli hayata geçirmenin mümkün olduğunu söyledi.

Sn. Yener Aytekin, ve Sn. Erhan Namlı tarafından derneğimize ait bir zeytin takvimi yaptırılarak ilçemizdeki esnaflara ve gelen ziyaretçilere dağıtılabileceği, çok maliyetli olmayan bu çalışmanın da tanıtıma katkısı olacağı belirtildi.

 Sn. Emin Dereli tarafından internet sitemizde bir zeytin takvimi bulunduğu, basılı takvim çalışmasında bundan faydalanılabileceği hatırlatıldı.

Sn. Yiğit Üreten’in yaptıkları bir seyahat sırasında marketten almak zorunda kaldığı bir zeytinyağının tadı ve kokusu ile ilgili kendisini şok edecek kadar büyük kusurları aktarmasının ardından söz alan Sn. Sefa Orcan zeytinyağı konusunda tüketici bilincinin hala çok yetersiz olduğunu belirterek, kendisinin zeytinyağının tanıtımı için İstanbul’da yaptığı panel ve seminer çalışmalarından örnekler verdi. Aldıkları geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu, dernek olarak bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin önemli olacağını belirtti.  

İstanbul Tıp Fakültesi emekli profesörü olan üyemiz Sn. Yener Aytekin, zeytinyağının gerçek değerini ortaya koyan ve haklı tanıtımını yapan kesimin Tıp camiası olduğunu belirterek, bu konuda düzenlenecek seminerler için değerli Tıp mensuplarını çağırarak destekte bulunabileceğini aktardı.

Sn. Harun Tiftikçi bu seminerlerin bölgemizde yapılması kadar dışarıdaki etkinliklerde de bölgemizin isminin dillendirilmesinin önemine değindi.

Sn. Yener Aytekin A.B. destekleri ile ilgili derneğimizin de başkanı olan Gömeç Belediye Başkanı Sn. İrem Himam’ın bu konuda yaptığı bir görüşmeden bahsederek,kendisinin konunun detaylarını açmasını istedi. Bunun üzerine Sn. İrem Himam Gömeç Belediyesi’nin A.B. destekleri ile yapmayı düşündükleri Güneş enerjisi projeleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Sn. Süha Tuzlacı ve Sn. Yiğit Üreten 9 Ağustos’ta derneğimiz adına katıldıkları “A.B.’nin Sivil Toplum Kuruluşları Projelerine Verdiği Destekler” konulu bilgilendirme toplantısında kendilerine aktarılan bilgileri üyelerimize kısaca aktardılar.

Tarihi yaklaşan Gömeç Zeytin Dalı Kültür ve Sanat Festivali’ne Gömeç Zeytinciler Derneği olarak katılım sağlanması konusunda fikir birliğine varıldı. Derneğe ait bir stand açılması için ön çalışma yapılmasına karar verildi.

Sn. Emin Dereli örnekler vererek tekrarlanan etkinliklerin, geleneksel hale getirildikten sonra Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiğini anlattı.

Sn. Can Aytekin tarafından bir tehdit unsuru olarak bölgemizi çepeçevre saran altın madenciliğinin bölgemizdeki dağılımı, ve bu konuda Edremit Zeytin Dernekleri Federasyonu olarak TEMA Vakfı ile yaptığımız toplantılar hakkında bilgi verildi. Üyelerimiz tarafından bu konuda yapılması gerekenler ile ilgili görüşler ortaya kondu.

Bir sonraki sohbet toplantısının 6-8 Eylül’de gerçekleşecek Gömeç Zeytin Dalı Festivali öncesinde 3 Eylül 2019 Salı günü saat 14:00’te Gömeç Park Tesisleri’nde yapılmasına karar verildi.

One thought on “Gömeç Zeytinciler Derneği Sohbet Toplantısı 21 Ağustos 2019”

  1. Bu toplantı içeriği çok zengin olmuş kutlarım. Toplantıda bahsi geçen konu ve alınan kararlardan uygulamaya geçmesi çok önemli.
    Yiğit beyin önerdiği çalışma gurupları kuruldu mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir