Gömeç Zeytinciler Derneği Genel Kurulu 05 03 2020

05 03 2020 tarihinde 49 üyemizin 36’sının katılımı ile Genel Kurulumuzu gerçekleştirmiş olduk. Gömeç’te bulunan üyelerimizin hemen hemen tamamının katılımı sayesinde ve Yiğit Üreten’in titiz çalışmaları sonucu dernek tüzüğümüzdeki pürüzlü noktaları düzeltmiş olduk. Üyelerimizin teklifleri ile yıllık üyelik aidatımız 100 TL, giriş Aidatımız 250 TL oldu. Dolayısı ile bütçemiz bir anda geçen yılın 7 katına çıktı. Derneğimizin önceki başkanı İrem Himam’ı Onursal Başkanlığa seçtik. Sonrasında yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizi belirledik. Kapsamı dolayısı ile uzun süren Genel Kurulumuzu daha fazla uzatmamak için dilek ve temenniler kısmını kısa tutmak durumunda kaldık.

Genel Kurul detaylarını aşağıdaki toplantı tutanağında görebilirsiniz :

GÖMEÇ ZEYTİNCİLER DERNEĞİ

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dernek yönetim kurulunun almış olduğu karar gereği, 05/03/2020 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısı üyelere 14/02/2020 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile duyuruldu. Yapılan duyuru gereği dernek merkezinin bulunduğu Gömeç Nuri Bozyel Kültür Merkezi’nde 05/03/2020  günü saat : 16:00’ da yapılan toplantıda, derneğe kayıtlı 49 üyeden  36 üyenin hazır olduğu, hazırun listesini imzaladıkları ve gerekli yasal çoğunluğun sağlandığı görülerek toplantı başlatıldı.

Dernek Başkanı İrem Himam’ın açış konuşmasına ve, gündem maddelerinin okunması sonrasında, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 

Gündem gereği Divan teşekkülü için aday gösterilenlerin seçimi amacıyla oylama yapılarak, Divan Başkanlığına Ahmet Altıparmak Divan katiplik Üyeliğine Ömer Süha Tuzlacı Ve Emin Dereli oy birliği ile seçildiler.

Divan teşekkülünden sonra, divan başkanlığına söz verildi.

Gündemin 8. Maddesinin değiştirilmesi için verilen dilekçe oylamaya sunularak kabul edildi. Buna göre Gündemin 8. Maddesi “8. Dernek tüzüğünün tamamen değiştirilmesinin onaylanması “ şeklinde oybirliği ile değiştirildi.

Yönetim Kurulu faaliyet raporu, mali raporlar ve Denetleme Kurulu raporunun okundu.

Sunulan raporlar hakkında görüşme ve Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edildi.

2020 yılı Dernek Üye kayıt ücreti 250 TL ve yıllık aidat 100 TL olarak belirlendi.

2020 yılı Dernek tahmini bütçesi Genel Kurulda onaylandı.

Dernek Tüzüğünün tamamen değiştirilmesi oylamaya sunuldu, ve oybirliği ile onaylandı.

Dernek Başkanı İrem Himam’ın Onursal Başkanlığa seçilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

Yönetim Kurulu Üyelerinin (5 asıl ve 5 yedek), Denetleme Kurulu Üyelerinin (3 asıl ve 3 yedek), Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Dernekler Federasyonu’nda derneğimizi temsil edecek üyelerin (3 asıl ve 3 yedek) seçimine başlandı.

Yapılan oylamalar sonucu

Yönetim  Kurulu Asıl Üyeleri         Yönetim  Kurulu Yedek Üyeleri      

1- Mehmet Can Aytekin                 Erhan Namlı

2- Yiğit Üreten                                  Sefa Orcan

3- Erdal Yaşar                                  Tufan Topuz

4- Dilşen Oktay                                Cumhur Demirdağ

5- Emin Dereli                                  Erhan Ongun

Denetim  Kurulu Asıl Üyeleri          Denetim  Kurulu Yedek Üyeleri      

1- Ömer Süha Tuzlacı                     Fahri Tolga Alpkökin

2- Hasan Metin                                 Alpay Adatepe

3- Reşit Harun Tiftikçi                   Mehmet Karagöz

Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Dernekler Federasyonu’nda Derneğimizi temsil edecek

Asıl üyeler                                          Yedek Üyeler

1.Mehmet Can Aytekin                  Ahmet Serdar Şen               

2.Yiğit Üreten                                   Ahmet Simav

3.Emin Dereli                                   Erdal Yaşar

Yukarıda belirtilen yönetim ve denetim kurulunun asil ve yedek üyeleri ve Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Dernekler Federasyonu’nda Derneğimizi temsil edecek asıl ve yedek üyeler genel kurulca oy birliği ile seçildiler.

10. Dilek ve temenniler kısmında Tağşiş, hayvan zararları ve hırsızlık zararlarına ilişkin sıkıntılar görüşüldü

11. Genel kurul toplantısı sonuçlandı.05/03/2020

Ahmet ALTIPARMAK      Ömer Süha TUZLACI              Emin DERELİ

    Divan Başkanı                               D. Üyesi                                 D.Üyesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir