EKZZÜF Basın Bildirisi, Kasım 2018

(28 Kasım 2018 Tarihinde ortak bir çalışma ile hazırlanan ve Federasyonumuz tarafından basın organlarıyla paylaşılan basın bildirisi)

EKZZÜF (Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekler Federasyonu)
Zeytinyağı Fiyatlarının, Bölgemiz Zeytin ve Zeytinyağı Üreticilerinin Üretim Maliyetlerinin Altında Kalmasına İlişkin Basın Bildirisidir.

Ülkemizin stratejik ürünlerinden olan zeytinyağının üretildiği ve binlerce yıllık bir tarih ve kültür mirası olan bölgemiz, gerek yerli gerekse yabancı turistler tarafından adı ülke sınırlarımızı aşmış meşhur zeytinyağlarıyla ve zeytin ağaçlarıyla da yakından tanınmakta ve bilinmektedir. Ne yazık ki 2018 ürün hasadının sonlarına geldiğimiz ve içinde bulunduğumuz Kasım ayı itibariyle Edremit Körfez bölgemiz naturel zeytinyağlarının toptan alım ve satım fiyatları çok ağır ve kötü bir etkilenme sürecine girmiştir. Ana geçim kaynağı zeytinyağı üretimi ve turizm olan bölgemizde bu durum çok derin bir yara açmış bulunmaktadır.

Gerek küçük ve gerekse büyük zeytin/zeytinyağı üreticilerimiz ile fabrika sahiplerinin direkt olarak üretim maliyetlerine %40-%45 oranlarında yansıyan enflasyon etkisine ilaveten ürettikleri ürünlerin fiyatlarının sebebi anlaşılamayan bir biçimde, 2017 yılı piyasa alım fiyatlarıyla aynı seviyede tutulması ve hatta bazı tacirler tarafından 2017 fiyatlarının %15 ila %20 altına çekilmiş durumda olması bölgemizde büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Ürettiği ürünü, maliyetinin toplamda neredeyse %60’lara varan oranlarda altına satmak zorunda bırakılan üreticilerimiz çok zor bir döneme girmiş bulunmaktadır. Ayrıca iklimsel şartlardan dolayı zeytinde yok senesi olarak bilinen durumun Körfez Bölgesinde 2018 yılı hasat döneminde çok daha sert geçmesi bu etkiyi daha da arttırmıştır. Eğer bu süreç için bir çözüm üretemezsek, üreticilerimiz açısından sonuçların nereye varabileceğini tahmin etmenin zor olmadığını düşünmekteyiz. Bu coğrafyanın binlerce yıllık kültür mirası olan zeytin ağaçlarımızın ve zeytinciliğin yok olmasına göz yummamalıyız.

Bu duruma sebep teşkil ettiği düşünülen ve kamu oyunda ve sosyal medya platformlarında dillendirilen ülkemize Suriye yağlarının sokulması konusu, görüştüğümüz yetkililer tarafından incelenmiş, resmi kanallarla ithali yapılan bu ürünlerin iç piyasaya sokulmadan analizlerinin tamamlanmasından sonra Mersin ve İzmir limanlarından ihraç edilmek üzere yurda sokulduğu belirtilmiştir. Ancak senelerdir ülkemize kaçak ve gayri meşru yollarla sokulan ve ne olduğu belirsiz yağların, Körfez Bölgesi naturel sızma zeytin yağlarıyla karıştırılarak fiyat kırma yoluna gidildiği ve ekonomik değeri yüksek olan bölgemiz yağları gibi satıldığının dilden dile dolaştığı bilinmektedir. Bunun dışında tağşiş yani üründe yapılan sahtecilik vasıtasıyla tohum yağlarının sanki Körfez Bölgesi naturel sızma zeytinyağları gibi, ismi kamuoyunca bilinen ya da bilinmeyen ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığımızın kara listelerinde her sene yayınlanan onlarca firma tarafından gerek süpermarket raflarında, gerek internet satış siteleri üzerinden ya da bölgede açılan tezgah üstü ve altı satışlarda son derece ucuza satabiliyor olması ile hem vatandaşlarımız kandırılmakta ve hem de yöremiz yağlarının ekonomik değeri sahtekarlık yoluyla düşürülmeye çalışılmaktadır.

Bölgemizin üreticilerinin ve sanayicilerinin, bir sistem oluşturulması ve planlamaların yapılması durumunda ve doğru pazarlama stratejileri ile adı ve ünü çoktan ülke sınırlarını aşmış Körfez Bölgesi zeytinyağlarının konumunu çok daha ileri seviyelere taşıyarak ülkemize zeytinyağı üzerinden sağlayacağı döviz girdisi potansiyelinin ne kadar büyük olduğunun asla unutulmaması gerekir. Esas olan oluşturulacak sistem ve model üzerinden bu potansiyelin hayata geçirilmesidir. Ülke olarak her sene artan nebati yağ açığımızı kapatmak amacıyla 2006 yılında ödediğimiz 1.5 milyar doların 2018 yılı itibariyle 3.65 milyar dolara yükselmiş olduğunu düşündüğümüzde konunun ciddiyeti daha iyi anlaşılabilecektir.

Edremit Körfez Bölgesi Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekler Federasyonu (EKKZÜF) olarak, bu konuların yakından takipçisi olduğumuzun, hem bizlerin hem de temsil ettiğimiz üreticilerimizin ve sanayicilerimizin sorunun bir parçası olmaktansa çözümün bir parçası olmak için çalıştığının bilinmesini isteriz. Federasyon olarak bölgemizin zeytinciliğine ait tüm sorunların daha sonra sürekli tekrar etmemesi adına kalıcı ve akılcı bir sistem ve bölgemize ait bir model oluşturularak çözüme kavuşturulması gerektiğine inanmaktayız ve çalışmalarımız bu yönde devam etmektedir. Sonuçları sadece bölgemiz açısından değil aynı zamanda sahip olduğu potansiyel döviz girdileri açısından ülkemiz menfaatlerini de ilgilendiren bu çalışmaları diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde bir rapor haline getirerek T.C. Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve değerli Hükümet yetkililerimize ivedilikle ileteceğimizi belirtmek isteriz. Bu çalışmaların tüm taraflarıyla büyük bir samimiyetle yürütüleceğinden ve ilgili Devlet kurumları, Bakanlığımız ve Hükümet yetkililerimizin de desteğiyle müspet olarak sonuçlandırılacağından hiç bir şüphemiz yoktur. Bu konu hakkındaki gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytin Üreticileri Dernekler Federasyonu

One thought on “EKZZÜF Basın Bildirisi, Kasım 2018”

  1. bu makale,çok faydalı bilgiler içermektedir. hazırlayanlara teşekkür ederim.
    mart 2019 tarihinden itibaren karşılaşacağımız zeytin pamuklu biti,zeytin güvesi, zeytin sineği konularında birlikte hareket edebilecek oluşumların ilgili kamu kuruluşları ile de koordine edilerek EKZZÜF tarafından düzenlenmesinin , bir dünya markası olan körfez zeytininin korunması,tanıtımı,işlenmesi ve pazarlanmasında faydalı olacağını değerlendirmekteyim.
    saygılarımla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir